Atestate instructori auto si profesori de legislatie rutiera

Atestat pentru instructor auto

Conditii:

 • varsta minima 25 ani
 • detinator permis de conducere de cel putin 5 ani
 • sa nu fi avut suspendata exercitarea dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice in ultimul an sau mai mult de doua ori de la data obtinerii permisului de conducere pentru consum de alcool
 •  să nu fi fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune la reglementările circulaţiei pe drumurile publice
 • absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat

Acte necesare:

 • copie buletin sau carte de identitate
 • copie permis de conducere
 • cazier judiciar
 • cazier auto
 • aviz medical
 • aviz psihologic
 • diploma de bacalaureat legalizata
 • taxa examinare (oficiu postal)

Durata: 30 zile
Pret scolarizare: 1.000 lei (AUTORIZARE)
Pret scolarizare: 350 lei (REAUTORIZARE)

Atestat pentru profesor de legislatie rutiera

Conditii:

 • varsta minima 25 ani
 • detinator permis de conducere de cel putin 5 ani
 • absolvent cu diplomă a unei instituţii de învăţământ superior de lungă durată în specialitatea ştiinţe juridice sau tehnice
 • sa nu fi avut suspendata exercitarea dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice in ultimul an sau mai mult de doua ori de la data obtinerii permisului de conducere pentru consum de alcool
 • să nu fi fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune la reglementările circulaţiei pe drumurile publice

Acte necesare:

 • copie buletin sau carte de identitate
 • copie permis de conducere
 • cazier judiciar
 • cazier auto
 • aviz medical
 • aviz psihologic
 • diploma de bacalaureat legalizata
 • taxa examinare (oficiu postal)

Durata: 30 zile
Pret scolarizare: 1.000 lei (AUTORIZARE)
Pret scolarizare: 350 lei (REAUTORIZARE)