Cat timp sunt valabile avizele medicale / psihologice ?

Avizul medical si avizul psihologic au valabilitate 1 an.